Vindelånäset

Gå till innehållet

Huvudmeny

Byahistoria


Vindel-Ånäset med omnejd 1759-2011

Det har känts angeläget att komplettera Vindel-Ånäsets historia av 1972 års utgåva. Det började med att Tage Bergqvist och Harry Brorsson år 2010 tog detta initiativ och kom fram till att en mer djupgående information om redan kända uppgifter skulle vara intressant och utökade samtidigt historien med tiden efter 1972. Vi kom fram till att skriva om allt av intresse fram till och med bokens färdigställande. Vi skulle givetvis inte arbeta ensamma utan tillfrågade Georg Åström och bröderna Hans och Stig Brändström. En studiecirkel bildades i början av 2011 med dessa personer. Erling Holmberg, Vindeln, har ansvarat för uppgifter från Kvarnträsk och Vännäs. Han har medverkat fr o m. hösten 2011 t o m bokens färdigställande. Många personer har intervjuats, några har tillhandahållit värdefulla dokument, tidningsartiklar och bilder, vilket gjort boken till ett intressant tidsdokument och underlättat bokens färdigställande.


Ett särskilt kapitel har ägnats den ansvarsfulla och mångsidiga gärning som kvinnorna i ånäsbygden utfört genom generationerna. Det avsnittet har utarbetats inom den kvinnogrupp som vid sina regelbundna måndagsträffar diskuterat och redovisat kvinnornas arbetsuppgifter i bondesamhället

Martin Enqvist, Kvarnträsk, har med glädje och stor energi hjälpt till med fotografering och har med kort varsel alltid ställt upp. Han har dessutom granskat och datorbearbetat text, bilder och dokument inför tryckningen.

Anita Sirfalk 63 år Lillträsk, har hjälpt till med skanning av dokument, kort och fotografering. Hon har också varit behjälplig vid övrig datorhantering, hennes datakunskaper har hjälpt oss i gruppen på ett förtjänstfullt sätt.
Boken "Vindel-Ånäset med omnejd 1759-2011" trycktes år 2012 och har hittills spritts i cirka 200 exemplar till när och fjärran. Boken går att beställa genom byastyrelsen.

Boken
är för närvarande slutsåld, men kan beställas för senare leverans efter tryckning av ny upplaga.

För köp kontakta byaföreningens kassör Eva Sundling, tel 0933-30014 eller Harry Brorsson, tel 0933-30053.

Här intill
visas ett urval av det stora antalet foton och andra illustrationer i boken.

Tillbaka till innehållet | Tillbaka till huvudmenyn